Podatki i emerytury

Drukuj

Korzyści podatkowe dla małżeństw

Małżeństwa, które zdecydowały się na wspólne rozliczenie podatkowe za ubiegły rok, mogą liczyć na całkiem spore oszczędności. Małżonkowie muszą tylko pamiętać o tym, że preferencyjne rozliczenia będą ich obowiązywać tylko wtedy, gdy złożą swoje zeznanie podatkowe w wyznaczonym terminie, ponieważ już jednodniowe opóźnienie pozbawia prawa do korzystania z ulg, a w dodatku obarcza podatnika karnymi odsetkami. Oszczędności na wspólnym rozliczeniu podatkowym mogą wynieść nawet 2700 zł.

rodzina

Ze wspólnego rozliczania mogą korzystać małżeństwa, w których tylko jeden z małżonków zarabia albo prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. Wspólne rozliczanie się jest opłacalne również wtedy, gdy jeden z małżonków przekroczył pierwszy próg podatkowy – normalnie musiałby się rozliczać według stawki 32%, ale składając zeznanie wspólnie z małżonkiem będzie mógł skorzystać ze stawki 18%.

Na preferencyjne stawki podatkowe mogą liczyć wyłącznie ci małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Konieczne jest także posiadanie przez cały rok wspólnego majątku. Wniosek o wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem składa tylko jedna ze stron, co automatycznie odbierane jest jako złożenie oświadczenia przez drugą stronę, że wyraża ona zgodę na wspólne rozliczenie. Wspólne rozliczenie podatkowe dotyczy też małżeństw, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Unii Europejskiej lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej. Te prawa przysługują również małżeństwom, z których tylko jedno mieszka i osiąga dochody w obcym kraju.

Przed wspólnym obliczeniem podatku każdy z małżonków musi najpierw odliczyć od swojego dochodu kwoty określone art. 26 i 26c ustawy o PIT (między innymi składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki na internet, darowizny). Potem oba dochody dodaje się do siebie, dzieli na pół i od tej wartości oblicza się należny podatek. Nadpłata podatku przelewana jest na konto wskazane we wniosku.

Wspólne, preferencyjne rozliczanie się małżonków nie przysługuje wtedy, gdy jedna ze stron korzysta z podatku liniowego, tonażowego lub rozlicza się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wspólne opodatkowanie nie wyklucza możliwości korzystania z innych ulg podatkowych określonych ustawą o PIT.

Komentarz (0) Odsłony: 7526
Drukuj

Ulgi podatkowe na dzieci

dzieckoRodzice samotnie wychowujący swoje dzieci mogą liczyć na specjalne ulgi podatkowe. Aby jednak z nich skorzystać, trzeba złożyć wypełniony PIT w obowiązkowym terminie, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie pozbawia prawa do ulg. Przy rozliczaniu PIT należy też odliczyć kwotę 1112 zł – jest to ulga przyznawana wszystkim podatnikom wychowującym dzieci. Samotny rodzic rozliczający się wraz ze swoim dzieckiem płaci podatek równy dwukrotności podatku wyliczonego z połowy dochodów. Najwięcej na rozliczaniu z dzieckiem korzystają osoby, których dochody przekroczyły pierwszy próg podatkowy. Za samotnego rodzica uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika, osobę będącą w separacji ze swoim małżonkiem (separacja musi być potwierdzona orzeczeniem sądowym), a także osobę, która pozostaje w związku małżeńskim, ale współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo przebywa w więzieniu. Według orzecznictwa NSA, samotnym rodzicem nie jest osoba pozostająca w konkubinacie, ponieważ w takim przypadku rodzice, mimo iż ich związek nie jest formalnie potwierdzony, de facto wspólnie wychowują dziecko, zatem nie mogą korzystać z ulg dla samotnych rodziców. Osoba rozliczająca się wspólnie z dzieckiem wciąż ma prawo do korzystania z pozostałych ulg podatkowych.

Ulga przysługująca samotnym rodzicom przyznawana jest na każde małoletnie dziecko, ale także na dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeśli tylko mają one przyznany zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Ulga obejmuje też dzieci uczące się, do ukończenia przez nie 25 lat, ale pod warunkiem, że w tym czasie nie miały one dochodów wyższych niż kwota zwolniona od podatku, nie licząc renty rodzinnej. Co ważne, ulga dla samotnego rodzica przysługuje również wtedy, gdy dziecko było samotnie wychowywane krócej niż przez cały rok – wystarczy bowiem, że taki stan w ogóle pojawił się w danym roku podatkowym. Rozliczanie na preferencyjnych warunkach przysługuje również tym osobom, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowym w innym państwie unijnym, ale uzyskały podlegające w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 procent całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Ulga na dziecko nie przysługuje tym rodzicom, którzy w danym roku podatkowym podlegali rozliczeniom na podstawie podatku liniowego, tonażowego lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Komentarz (0) Odsłony: 4708
Drukuj

Waloryzacja emerytur

waloryzacjaEmerytury i renty od 2012 roku mają być waloryzowane w inny sposób, niż to się odbywało do tej pory. Zamiast waloryzacji procentowej podwyżki świadczeń emerytalnych będą kwotowe. W praktyce oznacza to, że wszyscy polscy renciści i emeryci dostaną po waloryzacji dokładnie taką samą sumę pieniędzy, bez względu na to, jak wysokie świadczenia dostawali do tej pory. Renty i emerytury zostaną podniesione w przyszłym roku o 68 zł, ale nie wszyscy są z takiego rozwiązania zadowoleni.

Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponowane rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Kwotowa rewaloryzacja okazuje się bowiem niesprawiedliwa dla osób, które pobierają wyższe świadczenia. Zgodnie z reformą emerytalną przeprowadzoną w latach 90-tych, wysokość przyszłej emerytury miała zależeć od czasu pracy i pobieranej pensji, zatem osoby pracujące dłużej teoretycznie zasłużyły na wyższe świadczenia. Jednak waloryzacja kwotowa nie uwzględnia jakości pracy emerytów, zatem osoby dbające wcześniej o swoją przyszłą emeryturę mogą poczuć się oszukane takim rozwiązaniem.

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur nie przypadła do gustu także związkom zawodowym. Zgodnie ze stanowiskiem Forum Związków Zawodowych, emerytury powinny być podwyższane, ale nie w taki sposób, by waloryzacja jednych świadczeń odbywała się kosztem drugich. Związki zawodowe również dostrzegają możliwość niekonstytucyjności nowych przepisów dotyczących rewaloryzacji, ponieważ wysokość emerytury powinna zależeć od czasu i jakości pracy, dlatego emerytury powinny się różnić między sobą wysokością i poziomem podwyżek. Argument niezgodności zasad waloryzacji z prawem podnosi też OPZZ. Zdaniem związku, waloryzacja kwotowa uderzy w te osoby, które samodzielnie opłacały wyższe składki na poczet przyszłej emerytury, a teraz dostaną mniej pieniędzy. Według OPZZ, rząd powinien podnieść wysokość najniższych rent i emerytur, a waloryzacja pozostałych świadczeń powinna się odbyć według starych, znacznie bardziej sprawiedliwych zasad, czyli procentowo.

Do tej pory emerytury i renty waloryzowano raz do roku na podstawie wskaźnika będącego wynikiem rocznej inflacji i realnego wzrostu płac. Podczas obrad komisji trójstronnej pracodawcy i związkowcy mają nadzieję przekonać rząd, że nowy pomysł nie będzie dla nikogo korzystnym rozwiązaniem.

Komentarz (0) Odsłony: 2720

Poleć nas na

Najnowsze w serwisie

article thumbnail

Wielu z nas wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, wybiera pożyczki. Także sporo osób w takiej sytuacji nie czyta umów, które podpisuje. To błąd, który moż [ ... ]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies. Zamknij EU Cookie Directive Module Information